Waarom een groen dak?

Verbetering van de waterhuishouding
Een groendak heeft een waterbufferend vermogen van ca. 50%. Het regenwater wordt niet alleen gebufferd maar ook gezuiverd.

 

Verbetering luchtkwaliteit
Een groendak vangt fijnstof af en produceert zuurstof.

 

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof is bij inademing schadelijk voor de gezondheid. De normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden, vooral in het stedelijk gebied.

 

De toepassing van groendaken is een effectief wapen tegen fijnstof. Uit onderzoek naar groendaken en fijnstof is gebleken dat één vierkante meter groendak per jaar zo'n twintig gram fijnstof kan opnemen.

 

Microklimaat
Een groendak legt CO2 vast waardoor het microklimaat verbeterd.

Koolstofdioxide, (CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Deze concentratie neemt jaarlijks toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaak door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook ontbossing speelt een rol. De toename van koolstofdioxide speelt een belangrijke rol in de opwarming van de aarde.

 

Het is algemeen bekend dat planten CO2 absorberen. Het is nog niet onderzocht hoeveel groendaken kunnen opnemen, maar door de grote hoeveelheid aan vettige blaadjes per m² zal het niet gering zijn.

 

Energie
De isolerende functie van een groendak zorgt voor besparing van energie, daarnaast zorgt het voor koeling van het gebouw in de zomer.

 

Het is bekend dat de temperatuur in een stad in de zomer ca. 5°C hoger kan liggen als op het platteland. Dit komt omdat de gebouwen en wegen in een stad de warmte absorberen en vervolgens weer uitgeven. Groen daarentegen weerkaatst de warmte grotendeels. Daarnaast weten planten de lucht te koelen doordat zij vocht transpireren.

 

Levensduur
Doordat de temperatuur op een groendak evenwichtig is gaat de dakbedekking ca. 3 keer langer mee dan een traditioneel dak.

 

Geluid
Het is bekend dat een groendak geluid isoleert. Te denken valt aan lawaai van vliegtuigen, maar vergeet ook niet hevige regen en hagelbuien.

 

Waarde gebouw
Een groendak heeft een positief effect op de waarde van uw gebouw. Door de natuurlijk uitstraling van het gebouw en een stijgende verantwoordelijkheid voor het milieu door bedrijven zijn huurders en kopers bereid meer te betalen voor een gebouw met groendak.

Groen dak ook
      bij u mogelijk?

 

Om een groendak aan te laten leggen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 

Wilt u zelf bekijken of uw dak geschikt is voor een Eldon Groen Daksysteem, en bent u benieuwd naar de kosten, klik dan op onderstaande knop.

 


Vrijblijvende offerte
    aanvragen?

Neem dan contact op met Eldon Groen

Daken via onderstaand telefoonnummer.

 

Bel voor een offerte op maat
010 - 462 39 59

CONTACT

 

Eldon Groen Daken
H.A. Lorentzweg 1
2400 AB Alphen a/d Rijn